حیات در منظومه شمسی

حیات در منظومه شمسی

چیزی کمتر از یکسال تا پرتاب مدارگرد Europa Clipper باقی نمانده است. در طی این یکسال تلاش خواهیم کرد به قلم و مدیریت دکتر پاشا مجیدی هر آن چه که در مورد اروپا و شرایط حیات در منظومه شمسی می دانیم را در اختیار شما قرار دهیم

اقمار یخی منظومه شمسی

در راس اقمار یخی منظومه شمسی، اروپا نه تنها یکی از مستعدترین جاها برای یافتن حیات احتمالی هست بلکه می‌تواند پاسخی به چگونگی شکل‌گیری حیات در زمین هم داشته باشد البته فراخورشیدی‌ها و صد البته قمر تیتان و عملیاتِ Drogonfly که به عنوان یک آزمایشگاه شیمی بالدار شناخته می‌شود را هم فراموش نخواهیم کرد. البته به یاد باشیم که “مدارگرد” Europa Clipper توانایی کشف حیات احتمالی در اقیانوس مایع اروپا را نخواهد داشت، اما می‌تواند با بررسی شیمیایی ‌‌و فیزیکی یخ‌های سطحی قمر، نتایج شگفت انگیز و تکان دهنده ایی از اقیانوس زیرین آن در اختیار ما قرار دهد.