اختلاط ژنوم انسان های مدرن با نئاندرتال ها و دنیسوان‌ها

اختلاط ژنوم انسان های مدرن با نئاندرتال ها و دنیسوان‌ها
اختلاط ژنوم انسان های مدرن با نئاندرتال ها و دنیسوان‌ها دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
دکتر دوید رایش از دانشگاه پزشکی هاروارد و همکارانش در روز ۲۸ مارس مقاله ای در ژورنال معتبر Current Biology منتشر کردند که توسط یک نقشه میزان اختلاط ژنوم انسان های مدرن با نئاندرتال ها و دنیسوان‌ها را در تبارهای غیر آفریقایی نشان میدهد.

کیارش حسینی : دکتر دوید رایش از دانشگاه پزشکی هاروارد و همکارانش در روز ۲۸ مارس مقاله ای در ژورنال معتبر Current Biology منتشر کردند که توسط یک نقشه میزان اختلاط ژنوم انسان های مدرن با نئاندرتال ها و دنیسوان‌ها را در تبارهای غیر آفریقایی نشان میدهد.
 این نقشه نشان می‌دهد که انسان‌های مدرن در حدود ۱۰۰ نسل پس از اختلاطشان با نئاندرتال‌ها، با دنیسوان‌ها جفت‌گیری داشته‌اند.
دنیسوان‌ها گونه جمعیتی از خانواده‌ی انسان بودند که در ۳۰ تا ۵۰ هزار سال پیش یعنی همان بازه‌ی زمانی که نئاندرتال‌ها هم روی کره‌ی زمین زندگی کرده‌اند، می‌زیسته‌اند.

منابع: