احتمالا عناصر پایه حیات از طریق دنباله دار ها به زمین آمده اند

احتمالا عناصر پایه حیات از طریق دنباله دار ها به زمین آمده اند
احتمالا عناصر پایه حیات از طریق دنباله دار ها به زمین آمده اند دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
مولکول ریبوز می تواند علیرغم شرایط سخت در فضا ساخته شود

زندگی بر روی زمین بر اساس مدلی که امروزه می شناسیم، بدون اضافه شدن شکر از فضا نمی توانسته تشکیل شود.مطالعات جدید گروهی از دانشمندان فرانسوی نشان میدهد که امکان ایجاد حیات اولیه توسط مولکول ساده شکر ریبوز که از برخورد دنباله داری به زمین منتقل شده باشد، امکان پذیر است. همانطور که میدانید ریبوز یک عنصر بسیار مهم در مولکول RNA است و خود RNA یکی از 3 مولکول بزرگ حیاتی است.

دانشمندان برای کسب اطمینان از این تئوری به سراغ ایجاد محیط آزمایشگاهی برای شبیه سازی آن رفتند. برای این کار از یخ هایی استفاده شد که به واسطه ترکیب متانول، آب و آمونیاک به دست آمده از شهاب سنگ 67P ایجاد شده بود. پس از قرار دادن این یخ در برابر تششعاتی مشابه با دوران یاد شده در زمین، دانشمندان شاهد این بودهند که فرایند تبخیر در دمای عادی اتاق موجب ایجاد ریبوز و سایر انواع مولکول های شکر شده و علاوه بر آن نیز اسید آمینه و الکل و سایر مولکول های اورگانیک را از خود به جای گذاشت.

به این ترتیب می توان گفت که حیات از نقطه ای دیگر در کهکشان های جهان به زمین راه یافته است و همین امر نیز می تواند منجر به امید بیشتر به یافتن محیط هایی مشابه برای زندگی انسان ها در خارج از کره زمین شود.

منابع: