ساختار DNA را می توان هک کرد

.
. دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
دانشمندان MIT اعلام کردند اکنون می توانند ساختار DNA را هک کرده و در آن تغییراتی ایجاد کنند. زبان برنامه نویسی زیستی، دستکاری در روند حیات سلول ها را آسان می کند.

دانشمندان MIT اعلام کردند اکنون می توانند ساختار DNA را هک کرده و در آن تغییراتی ایجاد کنند. زبان برنامه نویسی زیستی، دستکاری در روند حیات سلول ها را آسان می کند.

 تغییر دادن روند حیات آسانتر خواهد شد. ابزار جدیدی با استفاده از یک زبان برنامه نویسی ساده نشانه گذاری، به شما اجازه می دهد که مدارهای الکترونیک مانند از ساختار DNA طراحی کنید و روند حیات سلولها را به راحتی نوشتن کدهای برنامه های کامپیوتری، برنامه نویسی کنید. این ابزار از زبان برنامه سازی موجود در حال حاضر با نام Verilog (در طراحی مدارهای چیپست ها الکترونیکی از این زبان استفاده می شود) استفاده می کند.
 این ایده امکان برنامه نویسی سلولهای زیستی را به مانند برنامه برنامه نویسی کامپیوتر مهیا می کند. در این باره Chris Voigt از MIT میگوید: ما برای انجام این کار همان رویکردی را که در مورد طراحی چیپست های الکترونیکی انجام میدهیم، به کار بردیم.تمامی مراحل دقیقا به مانند هم هستند تنها با این تفاوت که به جای اینکه مدارها را با سیلیکون منطبق کنیم، آنها را با DNA منطبق خواهیم کرد. زیست شناسی ترکیبی قصد داره که تبدیل رفتار سلولهای زنده را به ماشین های قابل برنامه ریزی و مهندسی شده ممکن سازد.
 با تغییر دادن DNA پایه میکروبها می توان میکروبها به انجام کارهایی مثل تولید دارو یا تغییر رنگ در زمان پیداکردن ویروس ها در خون وادار کرد.استفاده از قابلیت وارد و خارج کردن DNA به قسمت های «بین ژنی» میتوان این فرایند را ساده تر کرد ولی انجام این کار همچنان سخت است. ترجمه: سروش سارابی