آیا آذرخش آتشفشانی باعث شکل گیری زندگی روی زمین شده است؟

آیا آذرخش آتشفشانی باعث شکل گیری زندگی روی زمین شده است؟
آیا آذرخش آتشفشانی باعث شکل گیری زندگی روی زمین شده است؟ دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
گروه بین المللی از زمین شناسان، دانشمندان و کانی شناسان، تازه شواهدی پیدا کرده اند که نشان می دهد آذرخش یا صاعقه های آتشفشانی ممکن است مقدار زیادی نیتروژن جو را تثبیت کرده و زمینه را برای شروع حیات روی زمین فراهم آورده باشد. این گروه در مطالعه‌شان که در نشریه «مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم» به چاپ رسیده، نمونه‌هایی از رسوبات باستانی آتشفشانی را جمع آوری و تحلیل کرده‌اند تا درک کنند چطور فوران‌های آتشفشانی اولیه ممکن است نیترات‌هایی تولید کرده باشند که برای ساخت آمینو اسیدها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

گروه بین‌المللی از زمین شناسان، دانشمندان و کانی شناسان، تازه شواهدی پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد آذرخش یا صاعقه‌های آتشفشانی ممکن است مقدار زیادی نیتروژن جو را تثبیت کرده و زمینه را برای شروع حیات روی زمین فراهم آورده باشد.

این گروه در مطالعه‌شان که در نشریه «مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم» به چاپ رسیده، نمونه‌هایی از رسوبات باستانی آتشفشانی را جمع آوری و تحلیل کرده‌اند تا درک کنند چطور فوران‌های آتشفشانی اولیه ممکن است نیترات‌هایی تولید کرده باشند که برای ساخت آمینو اسیدها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

تحقیقات پیشین نشان داده بود که برای شکل‌گیری حیات در دوران اولیه زمین، تثبیت نیتروژن - یکی از اجزای مهم آمینو اسیدها - بسیار حیاتی بوده. در دوران ما، نیتروژن در جو به وفور یافت می‌شود اما گیاهان نمی‌توانند مستقیما از آن استفاده کنند. اول باید باکتری‌ها نیتروژن را تثبیت کنند و به نیترات یا ترکیبات نیتروژنی دیگر تبدیل نمایند.

این سوال مطرح می‌شود که پس باکتری‌ها و درنهایت اشکال دیگر حیات چطور به وجود آمدند؟ در این پژوهش جدید، محققان دریافته‌اند که نیتروژن جوی احتمالاً از طریق تعامل و برخورد آذرخش با خاکسترهای آتشفشانی تثبیت شده است.

تحقیقات قبلی ثابت کرده‌اند که آذرخش، چه نوع طوفانی و چه نوع آتشفشانی، تحت شرایط درست می‌تواند باعث شکل‌گیری نیترات‌ها بشود. اما آذرخش طوفانی به دلیل مقادیر محدود تولیدی نیترات‌ها، نمی‌تواند عامل به وجود آمدن حیات در نظر گرفته شود.

این تیم تحقیقاتی برای اینکه متوجه شود آیا همین موضوع درباره آذرخش آتشفشانی صدق می‌کند یا خیر، راهی محل وقوع فوران‌های باستانی در ترکیه، ایتالیا، پرو شدند. نمونه‌های گرفته شده از این محوطه‌ها دارای مقدار زیادی نیترات‌ بود. آزمایش‌ها نشان داد این نیترات‌ها جوی بوده و از خود آتشفشان‌ها تراوش نکرده‌اند. این موضوع به معنی احتمال بالای تثبیت نیتروژن از طریق آذرخش است. اما نکته‌ای که این نظریه را تقویت می‌کند، میزان عظیم نیترات هاست؛ به اندازه‌ای بوده که بتواند منبع ساخت آمینو اسیدها به شمار بیاید.

این تیم تحقیقاتی متذکر می‌شود که تلاش‌های تحقیقاتی پیشین به این نظریه منجر شده‌اند که حیات در نزدیکی آتشفشان‌ها آغاز شده است. حتی یک تیم پژوهشی شواهدی پیدا کرده که نشان می‌دهد تعامل آذرخش‌های آتشفشانی با گازهای خروجی از آتشفشان‌ها می‌تواند مولکول‌هایی مورد نیاز برای ارگانیسم‌های زنده مثل آمینو اسیدها، را تولید کند.