کتاب در مقابل بنزین

کتاب در مقابل بنزین
کتاب در مقابل بنزین دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
امروز 24 آبان روز ملی کتاب و کتاب‌خوانی است. دیشب قصد داشتم یک متن طولانی در مورد علت بنیادی پیروزی و شکست ملت‌ها دررسیدن به خواسته‌هایشان بنویسم، اما صبح با خبر عجیب تغییر 3 برابری قیمت بنزین و در مقابلش پرداخت کمک معیشتی برای 18 میلیون خانوار مواجه شدم. تصمیم برای نوشتن آنچه در ذهن داشتم عوض شد.

امروز 24 آبان روز ملی کتاب و کتاب‌خوانی است. دیشب قصد داشتم یک متن طولانی در مورد علت بنیادی پیروزی و شکست ملت‌ها دررسیدن به خواسته‌هایشان بنویسم، اما صبح با خبر عجیب تغییر 3 برابری قیمت بنزین و در مقابلش پرداخت کمک معیشتی برای 18 میلیون خانوار مواجه شدم. تصمیم برای نوشتن آنچه در ذهن داشتم عوض شد.

به نظرم موقعیت فعلی می‌تواند یک امتیاز داشته باشد و البته امتیاز که نه بهتر است که بگویم، بیاییم از این تهدید افرایش شدید قیمت بنزین یک فرصت بسازیم. من فکر می‌کنم پرداخت اختلاف درآمد هزینه بنزین به 18 میلیون خانوار (درصورتی‌که واقعاً رخ دهد) می‌تواند یک رنسانس واقعی در حوزه تفکر بنیادین خانواده‌ها ایجاد کند و اگر این رنسانس فکری در حدود 10% خانواده‌ها رخ دهد یعنی حدود 2 میلیون خانواده در این صورت با یک انقلاب فکری در جامعه مواجه خواهیم شد که آثارش قابل وصف نیست.

بنا بر تصمیمات گرفته‌شده قرار است به این 18 میلیون خانواده، اگر تعداد افراد خانواده 3 نفر باشند، مبلغ 138 هزار تومان ماهیانه پرداخت شود. من جامعه آماری خانواده‌های 3 نفر رو که در اکثریت هستند به‌عنوان هدف در نظر گرفتم. اگر هر خانواده در ماه و به طول مدت 12 ماه این 138 هزار تومان رو به‌جای هزینه بنزین 3000 تومانی که حدوداً 45 لیتر خواهد شد (یک نوبت سوخت‌گیری) رو خرج تهیه تنها 4 جلد کتاب کند، قطعاً در طول یک سال پایه‌های یک انقلاب فکری در سطح جامعه ایجاد خواهد شد انقلاب فکری که می‌تواند کالبد بیمار جامعه را جراحی کند و آسیب‌های زیادی را التیام ببخشد. البته در مورد کتاب هم باید بسیار دقت کنیم درواقع، کتاب هم داریم تا کتاب. حقیقتاً شاید تنها 10% کتاب‌های موجود در بازار کتاب امروز را بتوان کتاب نامید اما همین سهم اندک هم بسیار مهم و تأثیرگذار خواهند بود.

بیایید به‌جای یک باک بنزین ماهی 4 کتاب در خانواده بخوانیم.

برای ماه اول این 4 کتاب رو پیشنهاد می‌کنم. ابتدا با ساختارهای پیدایش جهان آشنا شویم. بدانیم که قوانین مختلف در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و ادیان چگونه ایجادشده‌اند و جهان چه مسیر تکاملی را در امور مربوط به جوامع تا به امروز طی کرده است. در گام بعدی پیشنهاد می‌کنم به دنبال منشاء پیدایش ایدئولوژی‌ها برویم و صرفاً تاریخ‌نگاری علل پیدایش آن‌ها را بررسی کنیم و این علل پیدایش را با دانسته‌های کتاب قبلی در حوزه تکامل جوامع در جهان تطبیق دهیم. بعد از شناخت کلی ساختار اجتماعی جهان به سراغ فروپاشی جرد دایموند خواهیم رفت که ببینم ملت‌ها در طول تاریخ چگونه راه بقا و نابودی را طی کرده‌اند و چه ارتباطی با دو کتاب قبلی دارد و درنهایت کتاب دانش ورزی را خواهیم خواند تا یاد بگیریم تنها راه نجات جوامع و رنسانس فکری دانش است که با کمک آن می‌توانیم از کهنه تفکرات باستانی که سینه‌به‌سینه منتقل‌شده است و با قید قدمت، پذیرفته، نجات یابیم.

پ.ن: از احتمالات افزایش سایر قیمت‌ها کاملاً آگاه هستم و از طرفی هم این ارقام قطعاً هیچ دردی از افزایش قیمت‌ها دوا نخواهد کرد پس احتمالاً می‌توانیم چندین ماه هم در ادامه تحمل‌کنیم، اما در قبال این تحمل دستاوردهای فکری بزرگی به دست خواهیم آورد که می‌تواند کارگشا باشد.