بقایای کشف شده هومو نالدی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار سال قدمت دارد

بقایای کشف شده هومو نالدی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار سال قدمت دارد
بقایای کشف شده هومو نالدی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار سال قدمت دارد دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
محققان می گویند مطالعات حاکیست که یک نوع انسان اولیه، که تصور می شد قدمت آن شاید به سه میلیون سال برسد، تا دوره های خیلی اخیرتر زندگی می کرده است.

محققان می گویند مطالعات حاکیست که یک نوع انسان اولیه، که تصور می شد قدمت آن شاید به سه میلیون سال برسد، تا دوره های خیلی اخیرتر زندگی می کرده است.
بقایای ۱۵ اسکلت ناقص متعلق به گونه "هومو نالدی" در سال ۲۰۱۵ کشف شد.
این بقایا در عمق غارهای تو در تویی در آفریقای جنوبی و توسط تیمی تحت سرپرستی لی برگر از دانشگاه ویتس کشف شد.
او اکنون می گوید که این بقایا احتمالا فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار سال قدمت دارند.
هرچند آناتومی آنها از بعضی جنبه ها شبیه انسان امروزی است، سایر مشخه های اندام هومو نالدی به دوره ای خیلی قدیم تر یعنی حدود دو میلیون سال پیش یا بیشتر برمی گردد.
جان هاکس همکار پروفسور برگر از دانشگاه ویسکانسین گفت: "اینها شبیه نوع اولیه گونه ما، هومو، به نظر می رسد. اینطور به نظر می رسد که ممکن است به هومو ارکتوس اولیه یا هومو هابیلیس، و هومو رودولفنسیس مرتبط بوده باشد."
هرچند در سال ۲۰۱۵ بعضی از کارشناسان حدس می زدند که هومو نالدی می توانسته در دوره نسبتا اخیر زندگی کرده باشد، اما پروفسور برگر به بی بی سی گفته بود که قدمت بقایا می تواند به سه میلیون سال برسد.
تعیین تاریخ این بقایا آنها را در دوره ای قرار می دهد که می توانسته با نمونه های اولیه گونه ما، هومو ساپین، همپوشانی داشته باشد.
پروفوسر هاکس به برنامه رادیویی "اینساید ساینس" بی بی سی گفت: "آنها هم عمر نئاندرتال های اروپا هستند، هم قدمت دنیسووان های آسیا هستند، هم عمر انسان های مدرن اولیه آفریقا هستند. آنها بخشی از تنوعی جهانی هستند که در زمانی که گونه ما شکل می گرفت وجود داشت."
"ما هیچ نمی دانیم در آفریقا چه چیزهای دیگری در انتظار کشف شدن است... اگر این تیره که به نظر می رسد دو میلیون سال قبل سرچشمه گرفت حدود ۲۰۰ هزار سال قبل هنوز وجود داشت، در آن صورت شاید این پایان کارش نبوده. ما هنوز آخرین نمونه هومو نالدی را نیافته ایم."

بقایای هومو نالدی در سال ۲۰۱۳ در داخل محفظه ای در مجموعه غارهای "رایزینگ استار" کشف شد جایی که دسترسی به آن سخت بود. در آن زمان پروفسور برگر گفت معتقد است که بقایا عمدا آنجا ریخته شده و این کار احتمالا طی نسل های متمادی صورت گرفته است.
آن دیدگاه که نشانگر توانایی نالدی برای اجرای رسوم بوده باعث جنجال شد چون بعضی کارشناسان تصور می کنند این نوع عادات مشخصه انسان مدرن است.
پروفسور هاکس می گوید که تیم او بعد از آن شروع به اکتشاف در یک محفظه دیگر غار کرد.
او گفت: "محفظه دوم حاوی بقایای دستکم سه فرد دیگر از جمله یک اسکلت خیلی خیلی جالبی است که هرچند ناقص است اما جمجمه اش موجود است."
محققان قبلا تلاش کرده اند دی ان ای این بقایا را استخراج کنند تا اطلاعات بیشتری درباره جایگاه نالدی در شجره تکاملی انسان به دست آورند با این حال موفق نشده اند.
پروفسور هاکس گفت: "قدمت بقایا به وضوح طوری است که دلیلی ندارد فکر کنیم شانس این کار (استخراج دی ان ای سالم) وجود ندارد. این غار در مقایسه با غارهای شمال اروپا و آسیا نسبتا گرم است و حتی در آنجا هم دی ان ای سالم مانده."
مطالعه ای در تشریح شواهد تاریخ گذاری این بقایا قرار است در ماه های آینده منتشر شود.

منابع: