درمان آسیب نخاعی در پستانداران

برای اولین بار تیمی از دانشمندان توانستند با استفاده از یک چیپ کاشتنی وایرلس درون مغز  آسیب نخاعی دو گونه از میمون هایی که قادر به حرکت نبودند را درمان کنند
برای اولین بار تیمی از دانشمندان توانستند با استفاده از یک چیپ کاشتنی وایرلس درون مغز آسیب نخاعی دو گونه از میمون هایی که قادر به حرکت نبودند را درمان کنند دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
برای اولین بار تیمی از دانشمندان توانستند با استفاده از یک چیپ کاشتنی وایرلس درون مغز آسیب نخاعی دو گونه از میمون هایی که قادر به حرکت نبودند را درمان کنند

برای اولین بار تیمی از دانشمندان توانستند با استفاده از یک چیپ کاشتنی وایرلس درون مغز  آسیب نخاعی دو گونه از میمون هایی که قادر به حرکت نبودند را درمان کنند

در این روش جدید که برای اولین بر روی پستاندارن فلج حرکتی اجرا شده است، دانشمندان ابتدا 100 عدد گیرنده بسیار ریز را در منطقه از مغز دو میمون که دچار فلج حرکتی بودند قرار دادند.این منظقه از مغز مسئول ارسال فرامین حرکتی به عضلات پا می باشد. آنها سپس یک گیرنده بعد از محل آسیب نخاعی قرار دادن که به صورت بی سیم با فرستنده یی که بر روی مغز حیوان قرار داشت در ارتباط بود. در این میان یک سیستم کامپیوتری بسیار کوچک مستقر بر روی سر، سیگنالهایی دریافتی از سنسورهای کاشته شده در مغز را پردازش و الگوی فرامین حرکتی را از آن استخراج کرده و اطلاعات پردازش شده را به گیرنده بی سیم در انتهای نخاع ارسال می کند. پس دریافت اطلاعات در انتهای نخاع سیگنالهای عصبی به شکل طیبعی خود از طریق مدارهای عصبی به نقطه مورد نظر در عضلات منتقل می شوند.

با این روش دانشمندان توانسته اند که ضایعه نخاعی را پشت سر گذاشته و سیگنال های تحریک کننده عضلات را به شکل طبیعی آن به عضلات پا ارسال نمایند.

این موفقیت امیدهای جدیدی را در درمان فلج حرکتی در پی خواهد داشت هرچند که به گفته دانشمندان تا زمانی که بتوان این تکنولوژی را بر روی انسان آزمایش کرد زمان زیادی باقی مانده است.

منابع: