به نظر می رسد ساکنان برخی جزایر اقیانوس آرام حامل DNA گونه ناشناخته ای از انسان ها باشند

به نظر می رسد ساکنان جزایر اقیانوس آرام حامل DNA گونه ناشناخته ای از انسان ها باشند
به نظر می رسد ساکنان جزایر اقیانوس آرام حامل DNA گونه ناشناخته ای از انسان ها باشند دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
آنالیزهای جدید کامپیوتری، ردپایی از عموزاده های گمشده دور دست ما را پیشنهاد می دهد که ممکن است در DNA انسانهای مدرن مخفی بوده باشد.

آنالیزهای جدید کامپیوتری،  ردپایی  از عموزاده های گمشده دور دست ما را پیشنهاد می دهد که ممکن است در DNA انسانهای مدرن مخفی بوده باشد.

دکتر Ryan Bohlender طی گزارشی در نشست سالانه 20 اکتبر انجمن ژنتیکی انسانی آمریکا، اعلام کرد که  ممکن است مردمان ملانزی( منطقه ای  از کناره غربی اقیانوس آرام شرقی تا دریای آرافورا در شمال و شمال شرقی استرالیا ادامه دارد) حامل شواهد ژنتیکی از یک گونه ناشناخته  از گونه های منقرض شده هومینید ها باشند. این گونه احتمالا نه از انواع گونه نئاندرتالها است نه از انواع گونه انسان تبار دنیسووا (Denisovans) اما از یک گونه متفاوت  مربوط به  هومینیدها باشد.(هومونید با نام علمی Hominidae  یا کَپی‌های بزرگ great apes یک خانوادهٔ آرایه‌شناختی است که شامل چهار  سردهٔ  موجود  شامپانزهها،  گوریلها،  انسان‌ها  و  اورانگوتانها  است)

دکتر Ryan Bohlender متخصص ژنتیک آماری در دانشگاه تگزاس (مرکز سرطان هوستون ) در این باره می گوید:در مورد این گونه ناشناخته دو امکان وجود دارد یا ما آن گونه هارا پیدا نکرده ایم و یا در ارتباط بین گونه ها هومونید چیزی را درست درک نکرده ایم.

این رابطه مرموز  احتمالا باید از شاخه سوم  درخت خانوادگی هومینید ها باشد، شاخه ای که به وجود آورنده گونه های نئاندرتالها  و  انسان تبار دنیسووا است. به عبارت دیگر احتمالا یک پسرعموی دور منقرض شده نئاندرتالهاست.

تا امروز فسیلهای زیادی از نئاندرتالها در اروپا و آسیا کشف شده و همچنین در مورد انسان تبار دنیسووا تنها آنها را بر اساس DNA بدست آمده از استخوان انگشت و دندانهای کشف شده در غاری در سیبری میشناسیم.

ادامه دارد...


منابع: