مطالعات جدید دانشمندان را شگفت زده کرده است دستان انسان از باله های ماهی فرگشت یافته اند

Zebrafish are used in research at Oregon State University. (Photo by Lynn Ketchum, courtesy of Oregon State University) 
(Photo : Photo: Oregon State University/Wikimedia Commons)
Zebrafish are used in research at Oregon State University. (Photo by Lynn Ketchum, courtesy of Oregon State University) (Photo : Photo: Oregon State University/Wikimedia Commons) دانش آگاهی پلی به سوی دانایی
دانشمندان دانشگاه شیکاگو از نتایج تحقیقات در مورد ارتباط فرگشت ژنتیکی بین باله های ماهی و دستان انسان شگفت زده شده اند. این نتایج زمانی به دست آمد که دکتر نیل شوبین (بیولوژیست) در حال مقایسه رشد جنین حیوانات چهار دست و پا و ماهی بود.

دانشمندان دانشگاه شیکاگو از نتایج تحقیقات در مورد ارتباط فرگشت ژنتیکی بین باله های ماهی و دستان انسان شگفت زده شده اند. این نتایج زمانی به دست آمد که دکتر نیل شوبین (بیولوژیست) در حال مقایسه رشد جنین حیوانات چهار دست و  پا  و ماهی بود.

پیش از این مستندات فسیل های یافت شده نشان داده بودند که شواهد مستقیمی برای فرگشت انسان ها از اجداد آبزی خود وجود دارد اما این بار بعد از دو دهه نتایج مطالعات زیست شناس سرشناس دکتر نیل شوبین و تیمش، آشکار کرده است که ارتباط مستقیم ژنتیکی بین رشد دستان انسان و باله های ماهی وجود دارد.

 آنچه که در ظاهر دستان انسان و باله ماهی نشان می دهد این است که ظاهرا هیچ خط مستقیم فرگشتی بین آنها وجود ندارد.اما این تنها رویه و ظاهرا ماجرا است.اما دکتر شوبین و تیم تحقیاتیش با استفاده از روش ویرایش ژن CRISPR  با کار بر روی دو ژن  Hoxa13 و Hoxd13 که در سال 1996 توسط یک تیم فرانسوی رمزگشایی شده بودند توانستند نشان دهند که دستان محبوب ما و باله های ماهی توسط ژن های یکسانی کد شده اند و این به این معناست که یک نقشه اولیه در شراطی محیطی مختلف و نیازهای متفاوت می تواند امکانات متفاوتی برای بقا ایجاد کند.

نتایج این تحقیات بسیار ارزشمند در نشریه نیچر با دسترسی باز برای عموم منتشر شده است

Mouse hand and zebrafish fin, both colored with the same protein markers. The two grow using the same blue-print with significant consequences to our understanding of evolutionary biology. Credit: Marie Kmita and Andrew Gehrke

منابع: