پروژه اکتشاف منشا حیات

تقسیم بندی زمانی فرگشت حیات

میلیارد سال قبل

بر اساس شواهد فسیلی احتمالا آغاز حیات بر روی زمین به 3.5 تا 3.8 میلیارد سال قبل باز می گردد. این به این معناست که حیات در زمانی از یک میلیارد سال اول آشوبناک و پرطلاتم زمین می بایست آغاز شده باشد. حیات چگونه آغاز گردیده است؟ و اولین اشکال حیات اولیه به چه صورت بوده است؟ برخی از دانشمندان معتقند که احتمالا پاسخ این سوال درون سلول های ما در مولکولی به نام RNA نهفته است.

بعدی: چه چیز خیلی ویژه ای در مورد RNA وجود دارد؟

برای اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ زمین اولیه می توانید این لینک را بررسی نمایید